Czeeeeść, Przysłowie głosi, że nauka to potęgi klucz. Ja bym powiedział, że to klucz, zamek i drzwi, nie tylko ...

Zobacz więcej