Newsletter #9 – Edukacja

Dziewiąty odcinek newslettera Macieja Filipkowskiego – Edukacja.Przysłowie głosi, że nauka to potęgi klucz. Ja bym powiedział, że to klucz, zamek i drzwi, nie tylko do sukcesu, ale też do czegoś dużo ważniejszego w projektowaniu życia, kariery i biznesu.EDUKACJA – PRZYSZŁOŚĆ A TERAŹNIEJSZOŚĆObecnie obserwujemy bardzo epokowe zmiany zachodzące w edukacji. Wynikają one z przemian technologicznych, ale też z podejścia ludzi do życia i pracy.Mamy coraz większy i łatwiejszy dostęp do wiedzy. Zmienia się cena za te informacje. Jakość edukacji, którą możemy osiągnąć, poprzez ułatwiony dostęp wzrasta wykładniczo. Sposób w jaki udostępnia się wiedzę też przechodzi diametralne zmiany.W większości szkół nadal obowiązuje model pruski, który powstał na początku XIX wieku w Prusach Fryderyka Wilhelma III na fali industrializacji. Nadrzędnym celem tego systemu na owe czasy było wykształcenie obywateli – mężczyzn – na potrzeby administracji, fabryk i wojska.Ten model zupełnie już nie pasuje do obecnej rzeczywistości. Nowe technologie wdzierają się szybkim tempem nie tylko do naszego życia codziennego, ale wypierają i zmieniają strukturę rynku pracy. Kultura i społeczeństwo przeszły diametralne zmiany. To, czego oczekujemy od edukacji, to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim wykształcenie sposobu uczenia się i zbudowanie światopoglądu.

Treść tylko dla Społeczności ZSB

Zaloguj się, aby ją zobaczyć.