Investors Inner Circles

Macieja Filipkowskiego

Dołącz do wąskiego grona prywatnych inwestorów korzystających z wiedzy, networku i wsparcia Macieja Filipkowskiego.

Inwestuj z najlepszymi

Strategia i Analiza

W ramach grupy dzielimy się doświadczeniami inwestycyjnymi oraz branżowymi. Wzajemnie oceniamy swoje inwestycje oraz wspieramy się w podejmowaniu decyzji. 

Najlepsze Okazje

W ramach spotkań grupy Maciej dzieli się okazjami i propozycjami inwestycyjnymi, które otrzymuje. Dzięki temu masz szansę zainwestowania w biznes, zanim zrobią to inni.

Sieć Kontaktów

Szukasz inwestycji w określonej branży lub sektorze? Wykorzystaj network Macieja aby dotrzeć do interesujących okazji.

Jeśli chcesz dołączyć do Investors Inner Circles Macieja Filipkowskiego, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Wrócimy do Ciebie ze szczegółami członkostwa. Przewidywana cena rocznego dostępu do grupy to 30.000 zł netto.

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.


ZSZ.Media Maciej Filipkowski S.K.A. w ramach prowadzonej grupy inwestorów: (i) nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym działalności w postaci oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 72 ww. ustawy, (ii) nie posiada statusu i nie prowadzi działalności jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz (iii) nie posiada statusu i nie prowadzi działalności jako alternatywna spółka inwestycyjna lub zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.