Rozmowa z Ekspertem – Michał Rokosz – Ekosystem w Polsce

Autor: Maciej Filipkowski

W rozmowie Michał Rokosz wspomina o mapie polskiego ekosystemu opisanej przez Inove Venture Partners.

Znajdzisz ją tutaj: https://medium.com/inside-inovo/the-ultimate-map-of-polish-funding-ecosystem-80b2d3bd89be 

Gotowy na kolejną lekcję?